تنهـــــــــــــــــا تريــن تنهـــــــــــــــــا!

گريــــه ام ميگيرد وقتــــى ميبينم كســى كه همه ى دنيـــاى من بود منت ديگرى را ميــــكِشـــــد

سلام دوستان گلم من دیگه این وبو آپ نمیکنم ادرس وب جدیدم اینهwww.Hate-Love.lxb.ir

حتما ب این وبمم سر بزنید منتظرتونم

فعلا بابای

نوشته شده در سه شنبه 3 مرداد 1391برچسب:,ساعت 11:56 AM توسط نگین|

Picture Hosted by Free Photo Hosting at </span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Courier New"><span style="font-size: 20pt"><span style="color: #ff9900">گاه میتوان تمام زندگی رادرآغوش گرفت،فقط کافیست تمام زندگیت یک نفرباشد</span></span></span></p></div>
<div id=postdesc> نوشته شده در جمعه 16 تير 1391برچسب:<a href="/tag//.htm" ></a>,<div class="ratingblock"><div id="unit_long2212180"> <ul id="unit_ul2212180" class="unit-rating" >   <li class="current-rating" ></li><li><a href="/db.php?w=215525&j=1&q=2212180&c=5&tvo=3&tva=11" title="1 out of 5" class="r1-unit rater" rel="nofollow"> </a></li><li><a href="/db.php?w=215525&j=2&q=2212180&c=5&tvo=3&tva=11" title="2 out of 5" class="r2-unit rater" rel="nofollow"> </a></li><li><a href="/db.php?w=215525&j=3&q=2212180&c=5&tvo=3&tva=11" title="3 out of 5" class="r3-unit rater" rel="nofollow"> </a></li><li><a href="/db.php?w=215525&j=4&q=2212180&c=5&tvo=3&tva=11" title="4 out of 5" class="r4-unit rater" rel="nofollow"> </a></li><li><a href="/db.php?w=215525&j=5&q=2212180&c=5&tvo=3&tva=11" title="5 out of 5" class="r5-unit rater" rel="nofollow"> </a></li> </ul></div></div>ساعت 
	12:20 AM توسط نگین<BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(210);</script></span></BlogComment></div>
<div id=space></div>

         <hr width="80%" size="1" color="#979797" align="center" >
</div>

 <FONT color=#e5e5e5>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="http://love-negin.loxblog.com/post/209/.htm"><b></b></a></div>
<div id=postbody><p><span style="font-size: 24pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Courier New"><span style="font-family: Courier New"><span style="color: #00ccff">گاه میتوان تمام زندگی رادرآغوش گرفت،فقط کافیست تمام زندگیت یک نفرباشد</span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="font-size: 24pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Courier New"><span style="font-family: Courier New"><span style="color: #00ccff"><img src=

کسی چه میداند که امروز چند بار فرو ریختم ، از دیدن کسی که تنها لباسش شبیه تو بود .
Menu

Authors

LinkDump

Archives

Links

Friend Links

Custumize